NÅR DU SOM BORGER BEGÅR FEJL – BLIVER DU SANKTIONERET

NÅR DU SOM BORGER BEGÅR FEJL, BLIVER DU SANKTIONERET – NÅR JOBCENTRET BEGÅR (ALVORLIGE) FEJL, SÅ KAN DE KUN BEKLAGE…

( hvis de overhovedet vil beklage)

For et par uger siden blev jeg kontaktet af en ung mand, Casper som stod i en rigtig øv-situation.

Han er ramt af angst, depression og stress – en sideeffekt af diagnosen ADD.

Casper kontaktede mig, fordi jobcentret havde truffet afgørelse om ophør af jobafklaringsforløb. Jobcentret vurderede, at han ikke længere opfyldte betingelserne i sygedagpengelovens § 7 for uarbejdsdygtighed. Hans lidelse var stationær.
Men altså stadig syg.

Casper havde gjort indsigelse ved partshøringen, men den endelige afgørelse tikkede ind i E-boks kun to timer senere…

Det stod klart, at ingen af hans kommentarer på nogen måde var kommet i betragtning. Afgørelsen var truffet på forhånd.

Casper havde nu fire uger til at klage…..

Men hvad nytter det, efter at have brugt syv dage på en partshøring, som alligevel ikke bliver lyttet til…

Så i stedet for at klage, røg han i et hul af magtesløshed. Og angst, stress og depression accelererede derud af.

Casper var altså henvist til kontanthjælp som uddannelsesparat!

Casper fik hjælp udefra, og de ville klage over kommunens afgørelsen… men ak de fire uger var overskredet. Sagsbehandleren anbefalede, at han kontaktede jobcentrets leder…. Det orkede han ikke. ( kunne det falde denne sagsbehandler ind selv at kontakte lederen. Nej, det kunne det så ikke) Efter nogle måneder kontaktede han så mig i stedet.

Da jeg blev gjort opmærksom på, hvilken kommune der var tale om, vidste jeg af erfaring, at den var gal.

Jeg fik dokumenter tilsendt og rigtig nok, kommunen havde ikke skriftligt partshørt Casper, da han overgik fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.
ALLE henvendelser jeg har fået fra den kommune, har vist at borgeren ikke er blevet skriftligt partshørt ved stop af noget så alvorligt som sygedagpenge.

Klagemulighederne var forlængst overskredet, både for sygedagpenge og for jobafklaringsforløbet, men der var så mange fejl i afgørelserne, at det IKKE kunne ignoreres.

Der var set bort fra skriftlig partshøring

Der var set bort fra vejledningsforpligtelsen

Der var set bort fra at sagen skulle forelægges rehabiliteringsteamet osv. 

Så efter aftale skrev jeg en klage, hvori jeg blandt andet henviste til principafgørelsen 32-15, og sendte den til kommunen.

Få dage senere tikkede der et brev ind i E-boks. Der var helt sikkert sket en fejl og de ville gerne indkalde til et møde.

Casper blev ydermere ringet op af afdelingslederen, hvor han blev oplyst om mødet og mulighederne for at få sagen behandlet på ny.

I torsdags havde vi så et fint og konstruktivt møde med afdelingslederen, leder af rehabiliteringsteamet og den socialfaglige koordinator. De beklagede DYBT, at han kun var blevet mundtligt partshørt ved stop af sygedagpenge, for det var ikke normal praksis! ( jo i de sager jeg er bekendt med, så er det!), men det var der ikke så meget at gøre ved nu…. ( nej, og som I ved, så sanktioneres der jo ikke den anden vej!!!!)
De måtte også erkende, at jobafklaringsforløbet var blevet afsluttet på en “uhensigtsmæssig” måde – Caspers sag burde have været forelagt det rehabiliterende team.

Dejligt at der er lidt retfærdighed til – og at kommunen vil lytte og ikke mindst forsøge at rette op på grove fejl. (Det manglede vel bare)

Ud over vores klage og vores synspunkter, så fremkom vi også med ønske for en plan i et videre forløb.
Vi gik fra mødet uden et endeligt svar, om de ville tage sagen på teamet, men de ville vende tilbage hurtigst muligt.

 

I går blev Casper så kontaktet. Sagen skal nu forelægges det rehabiliterende team, og han får derfor en ny chance.

– og kommunen får en ny chance for at give en borger en ordentlig behandling.

For det er langt fra en fair behandling, at blive henvist til kontanthjælp – ovenikøbet som uddannelsesparat, når man kæmper med flere psykiske lidelser og stadig er syg.

Casper har livet foran sig, drømme for fremtiden og et lille barn og kæreste at være noget for…. det er svært når man skal kæmpe så hårdt mod et system, som har til formål at hjælpe – men som i stedet sparker folk ud over kanten….

Heldigvis begynder det nu at lysne for fremtiden

Kærligst
Marianne

 

Brug for en professionel bisidder? Kontakt mig her

 

Dette blogindlæg må MEGET gerne deles – men må IKKE kopieres.
Copyright 2018 Marianne Stein

Skal andre læse dette?
Del her

Facebook
Twitter
LinkedIn

Et kærligt indspark

bliv klædt på til din sag

#Mariannestein

Relaterede indlæg

NÅR LÆGER FRARÅDER PRAKTIK, OG KØBENHAVNS JOBCENTER ER LIGEGLAD – MÅ MAN TA´ SAGEN I EGEN HÅND

Med en gennemarbejdet funktionsevnebeskrivelse, skarpe lægeattester og en fagkoordinators opbakning kunne rehabiliteringsteamet ikke komme udenom at indstille til en førtidspension, søgt på det foreliggende grundlag – UDEN praktik og Klinisk Funktion. Sundhedskoordinator kritiserer i øvrigt Københavns jobcenter for ikke selv at have rejst sagen.     Kristian bliver sygemeldt fra sit fleksjob på 18 timer

Læs mere »

Deltag i debatten

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top