LÆGEN SIGER, HUN ER SYG – JOBCENTRET MENER, HUN ER RASK

NÅR LÆGEN VURDERER DIG ALVORLIG (LIVSTRUENDE)SYG, OG JOBCENTRET VURDERER DIG RASK – MED ANKESTYRELSENS VELSIGNELSE…

I sommeren 2017 skrev jeg en kronik: ”Sagsbehandlingen i jobcentrene ligner et psykologisk eksperiment”.

I min kronik klandrede jeg blandt andet mine fagfæller i jobcentrene for at være ”marionetdukker”.

Jeg skrev følgende:

“Så længe ledelsen beordrer, er det o.k., uanset konsekvens for borgeren«. Efter min vurdering agerer socialrådgiverne som små marionetdukker, efter hvad de ledelsesmæssige retningslinjer dikterer”. Jeg henviste her til Stanley Milgrams lydighedseksperiment.

Det var en kronik, hvor jeg fik mine fagfæller på nakken, og Dansk Socialrådgiverforening var ude og dementere, at socialrådgiverne bestemt ikke var marionetdukker.

Mine fagfæller i jobcentrene er altså ikke marionetdukker.

Det må så betyde, at der er rådgivere som helt frivilligt og uden skrupler eller skam i livet, er villig til at sætte deres underskrift på, at de underkender lægernes faglige vurderinger for at skubbe vore medmenneske ud over kanten – velvidende at det måske endda er med døden til følge…

Jeg er for længst holdt op med at holde hånden over mine fagfæller i jobcentrene. På socialrådgiveruddannelsen lærer vi ikke at tilsidesætte lægefaglige vurderinger!

Jeg køber ikke præmissen om, at det alene skyldes lovgivningen, som efterlader vores syge medmennesker på perronen.

Men der eksisterer en syg kultur i jobcentrene, hvor den selvopfundet lov “går den, så går den-lov” praktiseres.
En praksis og en lov som tilsyneladende blåstemples af Ankestyrelsen.

Borgernes retssikkerhed er ikkeeksisterende

Og politikerne… tja

Nu skal I møde Ulla.

Ulla er 44 år, mor, hustru, datter og søster. Ulla var sygemeldt med en ekstrem multiallergi samt svær ukontrollabel astma med dertil svære vejrtrækningsproblemer og hoste. Hun var og er stadig under behandling med blandt andet steroid og stærk binyrebarkhormon med flere skadelige langtidsbivirkninger.

På trods af Ullas svære og ekstreme multiallergi og astma, som langt fra var under kontrol, raskmeldte kommunen Ulla i maj 2017.

Det fik en overlæge til at reagere og vedkommende skrev følgende til kommunen:

”Jeg må igen pointere, at det er direkte uforsvarligt at sætte pt. i arbejde på nuværende tidspunkt. Vi er nødt til at afvente effekt af behandlingen, og i den forbindelse er det også vigtigt at pt. har psykisk ro. Det har hun ikke på nuværende tidspunkt, hvor hun udover kampen med en svær astmasygdom også skal kæmpe mod kommunen. Pt. vil rigtig gerne i arbejde igen; men tænker selv, at det skal være stille og roligt med nogle enkelte timer om ugen i starten. Dette virker som en væsentlig bedre løsning, end den totale raskmelding der aktuelt er iværksat”…
…”Jeg frasiger mig ansvaret for udfaldet for denne raskmelding. Når Pt. får forværring af sin astma – eventuelt med døden til følge – må ansvaret ligge på den socialrådgiver, der har raskmeldt patienten”

Ulla klagede til Ankestyrelsen, som desværre, men altså ikke overraskende, kom frem til samme resultat; Ulla opfyldte ikke længere betingelserne for at være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7 – for hun kunne jo blive telefonsælger i eget hjem.

Ulla har derfor nu i over 8 måneder været overladt til ægtefælleforsørgelse, hvor familien må spise mursten og pensionsopsparing.

Ullas astma og allergi er endnu ikke stabil, og hun vil ALDRIG kunne tåle, at blive udsat for de mange allergener, hun er allergisk overfor. Med risiko for anafylaksi med døden til følge.

Astma og multiallergien begrænser Ullas jobmuligheder, og selvom lovgivningen samlet fyldet langt over 30000 sider, vurderer kommunen, at de ikke kan hjælpe hende ud fra den gældende lovgivning.

En direkte konsekvens af den sagsbehandling Ulla har været udsat for, har hendes psyke lidt et alvorligt knæk.

Ulla er dermed kommet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet.

Og det er ikke kun Ulla som er ramt. Hele familien er ramt – ikke bare økonomisk, men de skal også leve med angsten for at miste deres mor og hustru, hvis Ulla bliver udsat for allergener. Hun har stadig allergisk reaktioner flere gange om dagen.

Kommunen er fuldstændig ligeglad med Ulla og med Ankestyrelsens velsignelse.

Fagforeningen kan ikke gøre mere.

Pt. ligger sagen derfor til behandling hos Folketingets Ombudsmand – som Ullas sidste håb for retfærdighed.

Tør du blive syg i Danmarks velfærdsstat 2018?

 

Kærligst

Marianne Stein

 

Brug for en professionel Bisidder? Kontakt mig her

Skal andre læse dette?
Del her

Facebook
Twitter
LinkedIn

Et kærligt indspark

bliv klædt på til din sag

#Mariannestein

Relaterede indlæg

NÅR LÆGER FRARÅDER PRAKTIK, OG KØBENHAVNS JOBCENTER ER LIGEGLAD – MÅ MAN TA´ SAGEN I EGEN HÅND

Med en gennemarbejdet funktionsevnebeskrivelse, skarpe lægeattester og en fagkoordinators opbakning kunne rehabiliteringsteamet ikke komme udenom at indstille til en førtidspension, søgt på det foreliggende grundlag – UDEN praktik og Klinisk Funktion. Sundhedskoordinator kritiserer i øvrigt Københavns jobcenter for ikke selv at have rejst sagen.     Kristian bliver sygemeldt fra sit fleksjob på 18 timer

Læs mere »

Deltag i debatten

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top