– INDEN JEG RYKKER MIT KONTOR TIL SPANIEN

Kære Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, Må jeg få din opmærksomhed….?

Inden jeg rykker mit kontor til Spanien….

For et par uger siden kunne vi læse, at ingen vidste hvad 160.000 danskere lavede, efter at de havde “forladt” jobcenteret.

Jeg gætter dog på, at Aarhus kommune kan redegøre for nogle af dem…

For jeg har været en del sydpå her på det seneste…. Spanien 19, og værkmestergade 5 – bedre kendt som Aarhus jobcenter.

Kommunen som lystigt raskmelder sygemeldte borgere, særligt dem med angst, depression og stress – uden at de er raske. De må så enten spise mursten, pensionsopsparing eller leve af hjælp fra familien…

Senest har jeg været til møde med ledelsen vedrørende min klient, som i tre år har været sygemeldt. Hun overgik fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb – og efter flere diagnoser og længerevarende praktikforløb, blev hun i juli ‘18 vurderet klar til det ordinære arbejdsmarked med skånehensyn. Punktum.

Men sagen er, at hun aldrig har formået at arbejde 30-37 timer….. Allerede i 2015 skrev egen læge i en lægeattest om min klient:

“Prognosen er sådan set god – også i forhold til funktion på arbejdsmarkedet.
Det vil dog næppe være på ordinære vilkår. Der vil permanent være skånebehov med nedsat tid og andre ting, som en arbejdsprøvning kan være med til at belyse.
Hun føler sig klar til arbejdsprøvning, og er åben for både at prøve muligheder inden for sit eget fag og også åben over for andre muligheder, hvis det kan
være mere hensigtsmæssigt i forhold til hendes ressourcer.”

I samtlige praktikker er hun max landet på 15 timer om ugen. Så selvom kommunen ikke har dokumentation for, at min klient kan arbejde 37 timer – men derimod dokumentation for en arbejdsevne på maks 15 timer….. så er kommunen ikke til at rokke. De mener ikke hendes sag er tilstrækkeligt nok afklaret til fleksjob…. men vil heller ikke redegøre for hvad der mangler.

I senest lægeattest INDEN kommunen stopper jobafklaringsforløbet, står der følgende:

“Der vurderes at være helbredmæssige ting, der gør, at x næppe vil kunne stå til rådighed for det ordinære arbejdsmarked.
Der er permanente skånehensyn med nedsat tid, kommer næppe over de aktuelle 15 timer. Det er forsøgt, og det giver bagslag.”

Det står altså klart for enhver, at jobcenteret ikke har gjort sig umage med at yde en ordentlig sagsbehandling. En kommune må slet ikke raskmelde på de vilkår…
Konsekvens; min klient har ikke haft et forsørgelsesgrundlag siden juli….
Vi afventer derfor kommunens forlængede arm, Ankestyrelsens afgørelse…. om x antal måneder.

Hun har nu fået job – et “fleksjob” i hendes seneste praktikforløb. Altså UDEN kommunens bevilling. Hun må dermed leve af en 9 timers arbejdsuge…. Det er trods alt bedre end ingenting, men helt ærligt, hvem kan leve af ni timers arbejde om ugen???

Efter et møde med to afdelingsledere er konklusionen; jobafklarings-afdelingen mener ikke at der er sket fejl i sagsbehandlingen. I hvert fald ikke fejl, som de vil rette op på.

Derudover brugte den ene leder rigtig meget af sin taletid på, at oplyse om hvor god han var, og hvor mange års erfaring han havde inden for beskæftigelsesområdet….
Den anden leder har jeg haft en del møder med vedr. klagesager om samme problematik; sygedagpengestop uden partshøring. Nu er vedkommende altså blevet “forfremmet”.
Så jeg må konkludere, at jo flere klagesager en leder kan høste, jo flere point fra chefen… Yderst betryggende.

Afsluttende opfordrede den ene leder til, at vi nu “slår en streg” over hidtidig sagsforløb og starter på en frisk… Altså ser bort fra, hvad der ligger i sagen fra de sidste tre år…..

For lægepapirer der er mere end tre måneder gammel er “forældet” (adspurgt kunne leder ikke svare på, hvor det stod henne i loven”).
Derudover blev det også oplyst, at min klient ikke kan få en indsats, hvis ikke hun søgte om kontanthjælp…. (og får et afslag) Adspurgt kunne afdelingsleder heller ikke henvise til denne del i lovgivning.
Hun SKAL derfor søge om kontanthjælp, før de overhovedet vil hjælpe hende og inden da, skal de liiiiiiiige vurdere, om min klient er job eller aktivitetsparat. (det er bestemt interessant, hvad de kommer frem til…. og hvor lang tid de skal bruge på at vurdere det.)

Det er intet mindre end uacceptabelt og en falliterklæring, at min klient nu skal afklares i kontanthjælpsregi uden slutdato efter tre år i sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Aarhus jobcenter har i den grad sjusket med min klients sag og liv og fastholder hermed et ungt menneske med god uddannelse i systemet.

Det flugter vist ikke helt med regeringens politik……eller?

For vi fik en reform i 2013, som skulle forhindre borgerne i at blive “parkeret” på en førtidspension mv. For ingen skulle “efterlades på perronen”.

I 2014 kom sygedagpengereformen og lukkede det “sorte hul” så ingen skulle gå fra sygedagpenge til ingenting….

Troels Lund Poulsen præsenterede i 2017 “flere skal med” med 250 mio. fra satspuljemidlerne til at få mobiliseret 27000 kontanthjælpsmodtagere væk fra kontanthjælpen og ud på arbejdsmarkedet, i ressourceforløb, fleks eller pension…

Nok er 23000 personer ikke længere på kontanthjælp, til gengæld kommer der så nye til (takket være bl.a. Aarhus kommune) eller så “parkeres” de nu på andre kontanthjælpslignende ydelser efter kun 22 uger som sygemeldt.

Og så har vi så 160.000 personer, som er røget i det sorte hul. Igen godt hjulpet af bl.a. Aarhus Kommune…..

Så fortsætter den elendige sagsbehandling på Spanien 19, ser jeg mig nødsaget til at flytte kontoret sydpå. Nogen må jo holde det jobcenter i ørerne.

Eller hvordan synes du det går?

Tør du blive syg?

 

Med Venlig hilsen

Marianne Stein

Skal andre læse dette?
Del her

Facebook
Twitter
LinkedIn

Et kærligt indspark

bliv klædt på til din sag

#Mariannestein

Relaterede indlæg

UEGNET

I dag er det 20 år siden, at jeg blev HF-Student. 25 år gammel. Men bedre sent end aldrig – eller noget…   Vejen dertil var nu heller ikke lige til.   Faktisk lød afskedssalutten fra grundskolen, at jeg var vurderet uegnet til gymnasiet. Dog blev jeg heldigt nok vurderet til at have evner –

Læs mere »

SIG DET SOM DET ER – SORG SKAL VI IKKE SKAMME OS OVER

I sidste uge holdt jeg foredrag på UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, Vejle for en god flok af socialrådgivere- og sygeplejerskestuderende.   Aftalen for foredraget kom i stand dagene op til og dagene efter min fars død.   I bund og grund forestillede jeg mig, at jeg, på de fire uger, ville være helt tilbage. Så

Læs mere »

Deltag i debatten

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top