Opdatering af bog

Ressourceforløb

Med ikræfttrædelse pr. 1. januar 2022 har forligspartierne justeret reglerne for ressourceforløb. 

Ressourceforløbet er blandt andet reduceret fra fem år til tre år. 

Læs mere her

Du har også ret til at få din sag forelagt en sundhedskoordinator – fx hvis du er i tvivl, om kommunens tilbud er foreneligt med dit helbred.

Læs Bekendtgørelsen for sundhedskoordinator her

Afskaffelse af modregning af førtidspension/ gensidig forsørgerpligt

Med ikræfttrædelse pr. 1. januar 2023 har Regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne den 21. januar 2022 indgået aftale om  blandt andet afskaffelse af modregning af førtidspension. 

Læs mere her

Rettelse til 1. udgave og 1. oplag.

I 1. udgave, 1. oplag, på side 132, står der desværre fejlagtigt “arbejdsmarkedsstyrelsens” – der skulle naturligvis stå “Ankestyrelsens”.

Scroll to Top