ANKESTYRELSEN VELSIGNER KOMMUNENS LOVBRUD

Forleden udtalte justistministeren, Søren Pape Poulsen, at ALLE skal følge loven og henviste til, at man ikke bare kan tage loven i egen hånd….

Men hvad dækker ALLE over? Den dækker over Hr. og Fru Danmark….

For når det kommer til den offentlige myndighed- altså systemet, så tæller det ikke.
Myndigheden er hævet over alle love. For vi ved jo som bekendt, at der ikke er nogen til håndhæve, at loven bliver overholdt. Vi har nemlig ikke en FORVALTNINGSDOMSTOL.

Men så har vi jo ANKESTYRELSEN.

Ankestyrelsen er kommunens “forlængede arm” – styrelsens kerneopgave er at sikre borgernes retssikkerhed.
Efter min opfattelse er dette ikke tilfældet. Faktisk må der snarere være tale om, at deres opgave er at sikre kommunernes økonomi.

Ankestyrelsen hører ironisk nok ind under økonomi og indenrigsministeriet og IKKE justitsministeriet….

Således modtog jeg afgørelsen fra Ankestyrelsen fredag aften kl. 19.46 – Ankestyrelsen gav som forventet kommunen medhold.

 

Kommunen fik dog kritik for ikke at have behandlet sagen rettidigt – førtidspension på det foreliggende grundlag blev nemlig forsinket med halvanden måned. Skidt pyt, da!

 

At kommunen havde brugt lægelige oplysninger indhentet efter ansøgningstidspunktet var også uden betydning, for kommunen var jo først gået igang med at behandle sagen om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag EFTER de tre måneder. Dermed hørte lægedokumentet altså ind under det foreliggende dokumentationsgrundlag og måtte gerne bruges til behandlingen (ansøgningstidspunktet for pension var den 8. november 2017. Lægeattesten blev udfærdiget den 23. januar 2018. – kommunen behandlede først pensionssagen den 13. marts og endelig afgørelse den 20. marts)

Det er selvfølgelig klart, at lægedokumentet blev betragtet som “gyldigt” for sagsbehandlingen, for det kan til kommunens fordel holde min klient på kontanthjælp endnu et x-antal år. Lægen skriver nemlig, at behandlingsmulighederne endnu ikke er udtømte.

Og det er de heller ikke. Min klient har brug for psykiatrisk behandling/ medicin – formentlig livsvarig behandling for ADHD og PTSD. De to diagnoser han har oveni de fem andre… alle diagnoser er kroniske og arbejdsevnen er varige og væsentlig nedsat og vurderet til at han ikke engang kan tjene en timeløn ind – uagtet om han får medicin eller ej.

 

Min klient har ønsket hjælp til medicin og psykiatri de sidste fem år – han er ikke i stand til selv at tage kontakten til læge og psykiatri. Det står sort på hvidt i papirerne – alligevel har kommunen sendt ham ud af døren igen og igen uden videre hjælp. Han er heller ikke i stand til at læse post og det har kostet ham adskillige sanktioner i kontanthjælp. Fordi ALLE skal jo følge loven – undtagen myndigheden selv.

Så Ankestyrelsen har givet kommunen medhold og konkluderet, at det var i orden at bruge senest indhentede lægedokument efter ansøgningstidspunktet. Og givet kommunen kritik ift. at sagsbehandlingstiden på tre måneder ikke blev overholdt.

Altså KRITIK for IKKE at overholde loven. Ingen straf, ingen sanktion INTET der kommer til at ændre kommunens praksis fremadrettet. Så hvorfor skulle de ikke gøre det igen, og igen og igen…. og det gør de.

Modsat Ankestyrelsen kom Pensionsnævnet dog frem til en anden konklusion. Pensionsnævnet mente IKKE, at lægedokumentet kunne medtages i afgørelsen om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag – fordi det var indhentet EFTER ansøgningstidspunktet.
Men sådan er der jo så meget, man ikke forstår.

Var der nogen som sagde RETSSIKKERHED OG KAFKASK I JOBCENTER DANMARK

Nu skal sagen forelægges Folketingets Ombudsmand…. men tror allerede nu, at jeg kender svaret….

 

Kærligst Marianne

 

Brug for en privat socialrådgiver og Professionel Bisidder? Kontakt mig her

 

Dette opslag må meget gerne deles, men IKKE kopieres.
Copyright 2018 Marianne Stein, socialrådgiver

Skal andre læse dette?
Del her

Facebook
Twitter
LinkedIn

Et kærligt indspark

bliv klædt på til din sag

#Mariannestein

Relaterede indlæg

UEGNET

I dag er det 20 år siden, at jeg blev HF-Student. 25 år gammel. Men bedre sent end aldrig – eller noget…   Vejen dertil var nu heller ikke lige til.   Faktisk lød afskedssalutten fra grundskolen, at jeg var vurderet uegnet til gymnasiet. Dog blev jeg heldigt nok vurderet til at have evner –

Læs mere »

SIG DET SOM DET ER – SORG SKAL VI IKKE SKAMME OS OVER

I sidste uge holdt jeg foredrag på UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, Vejle for en god flok af socialrådgivere- og sygeplejerskestuderende.   Aftalen for foredraget kom i stand dagene op til og dagene efter min fars død.   I bund og grund forestillede jeg mig, at jeg, på de fire uger, ville være helt tilbage. Så

Læs mere »

Deltag i debatten

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top