fbpx

skyggearbejde

Find dine gemte egenskaber,
så du kan stå stærkere
i din jobcenter-sag

Hvis du er blevet syg eller har pådraget dig en skade, så du ikke længere kan passe dit arbejde, vil du sikkert også opleve tab af identitet. For vores identitet er ofte bundet op på det, vi beskæftiger os med.

Det kan opleves pinligt og skamfuldt at være på offentlig forsørgelse og være uden arbejde. – En skamfølelse over ikke at kunne bidrage, men i stedet “tærer” på den offentlige kasse.

Opfatter du normalt dig selv som en stærk og selvstændig person? Og er du pligtopfyldende, omsorgsfuld og tænker på andre, før du tænker på dig selv?

Så har du sikkert også modstand på at være svag, pylret, sårbar, egoistisk og føler måske vrede og dårlig samvittighed, over ikke at kunne det samme som før?

Her er tale om egenskaber, du ikke ønsker, skal være en del af dig.

Det er egenskaber, som er blevet sat i skyggen – heraf skyggebegrebet.

Hvad er en skygge?

En skygge er en projektion. Det som vi fornægter og fortrænger projiceres over på andre, som så tilskrives disse forbudte følelser.

En skygge er det, du ikke vil være med , men som ikke vil lade dig være.

Hvis du er blevet syg og uarbejdsdygtig, kan du opleve frustration og skam, fordi du måske føler dig svag og afhængig af andre. Derfor er mange tilbøjelige til at projicere frustrationen ud på andre, eksempelvis politikere, systemet, kommunen eller socialrådgiveren.

Det at give andre skylden fritager dig fra at handle og selv tage ansvar for din situation. Det er meget naturligt at reagere sådan, men det er desværre også det, der er med til at gøre dig til et offer.

Skyggearbejdet er et godt redskab til at hjælpe dig. Det er et værktøj, som kan hjælpe dig med at øge din bevidsthed og handlemuligheder til at stille dig stærkere og slippe offerrollen. Ansvaret for dit liv kommer tilbage til dig.

At bede andre om hjælp, er også at tage ansvar. Men for mange kan det netop være svært at bede om hjælp, fordi “skyggen” er at være besværlig, krævende og afhængig mv.

Der findes mørke og
lyse skygger

Der er en “mørk skygge” på spil, når du oplever en reaktion, hvor du bliver forarget, provokeret, pinlig berørt eller irriteret mv. Der er tale om en egenskab, du ikke ønsker at identificere dig med.

Derimod er der tale om en “lys skygge”, når du beundrer eller tilbeder nogen – fordi du ser noget i dem, som du ikke selv tror du er, eller kan være.

Uanset om det handler om irritation eller beundring, reagerer du på egenskaben. En egenskab, du ikke selv mener, at du har. “Meget kan du kalde mig, men egoistisk er jeg i hvert fald ikke”!

If you spot it, you got it.

Men skyggearbejde handler ikke kun om at få øje på skyggerne (egenskaberne) – men også at integrere dem. At acceptere, at du også er egoistisk, nærig, besidderisk, besværlig, lækker, smuk osv. Får du integreret dine skygger – lyse som mørke, så kommer du til at stå stærkere.

At arbejde med sine skygger og integrere dem vil give mere energi, mere karisma, personlig integritet og frihed. Skyggearbejdet vil gør dig mere autentisk, fordi du tør vedkende dig, at du er det hele. Du er ikke enten eller, men både og.

Så hvad kan skyggearbejdet gøre for dig?

At arbejde med vores skygger kan øge bevidstheden om os selv og andre – hvorfor vi føler skam, og hvorfor vi gør, som vi gør.

Skyggearbejdet kan være relevant for dig, som netop står i en situation, hvor dit liv er blevet vendt på hovedet, der hvor du føler dig fastlåst, der hvor du føler at du ingen handlemuligheder har. Der hvor du føler dig som et offer.

Du bliver bedre til at passe på dig selv, når du arbejder med skygger, og det er især vigtigt, når der skal tages hensyn til helbredet. Skyggearbejdet kan derfor være et stærkt redskab, hvis du har en sag i et jobcenter, hvor du ikke ønsker at tage offerrollen, men hellere vil iføre dig Den Gule Førertrøje.

At arbejde med skygger
giver dig mere;

Fordi du bliver bedre til at;

Sådan arbejder jeg med skygger

Skyggearbejdet bruger jeg som en del af min LEDERSKABS-MODEL 

Som privat socialrådgiver og skyggevejleder er det min opgave at skabe en tryg ramme for dig – et fortroligt rum,  hvor det du deler med mig bliver mødt med respekt og omsorg. 

Min vejledning er alene hjælp til selvhjælp, så alt afhænger af, hvor villig du selv er for at gå dybt.
Men er du villig til at gå dybt med skyggearbejdet, så kan du her få brugbare værktøjer til at få mere balance i dit liv. Gevinsten er ikke blot, at du vil stå stærkere i din sag i jobcenteret, men  i dit liv generelt. 

Med skyggearbejdet vil dit liv aldrig
bliver det samme igen…

bemærk

En venindeaften om skygger

Jeg kan bookes til en venindeaften, hvor jeg kommer hjem til dig og dine veninder til “En aften om skygger”. Her introducerer jeg jer for skyggearbejdet. Jeg fortæller også om min egen rejse med skyggerne og hvad skyggearbejdet har betydet for mig ift. at være sygemeldt og klare vejen igennem jobcentret

Læs mit blogindlæg om skyggearbejdet her

Psykologien – Skyggens ophav

De sidste mange år har flere og flere fået interesse for selvudvikling. Selvudvikling som skal gøre os til bedre mennesker, så vi kan blive den bedste udgave af os selv.

Den schweiziske psykiater Carl Gustav Jung ( 1875-1961), udviklede dybdepsykologien – samt begrebet “Skyggen”

Men Jung så det anderledes – han efterstræbte menneskets helhed frem for perfektion. Jung sagde: “Jeg vil hellere være hel end god”.

I Jungs optik handlede det om at være i stand til at mærke, forstå, rumme og ikke mindst se værdien i alle vores sider af os selv. Det smukke og det grimme, altså det hele af os selv.

Jung sagde: “Gør det ubevidste bevidst, ellers vil det styre dit liv og blive til skæbne”. Med andre ord, det vi ikke vil være med, vil ikke lade os være.

Hvis vi fornægter vores sårbarhed, skal vi være ekstra stærke.

Hvis vi fornægter egoisme, siger vi ja, tak – også når vi egentlig mener nej.

Så når vi fornægter, overkompenserer vi, hvilket har den konsekvens, at vi konstant er på overarbejde og vi er ikke autentiske.

Tager vi ikke ejerskab for vores mørke og lyse skygger, holder vi noget tilbage i os selv, og vi kan ikke udleve vores fulde potentiale. Dette gør os kede, deprimeret, stresset, angste og er mange gange årsag til, at vi lader os presse til mere, end vores helbred tillader.

Et kærligt indspark

Bliv klædt på til din sag.
Scroll til toppen
error: Alert: Indholdet er beskyttet !!