PRAKTISKE OPLYSNINGER SAMARBEJDSAFTALE

Opdateret 19/08/2021

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. Du kan forvente, at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt – både under og efter at vores samarbejde er ophørt.

Det her skal du selv gøre, inden jeg kan bistå dig:

Min rådgivning er hjælp til selvhjælp, det betyder helt konkret, at du selv eller din partsrepræsentant skal være i stand til at tage kontakt til mig, og at du selv eller din partsrepræsentant skal kunne handle på den rådgivning, jeg yder. Jeg går af samme årsag heller ikke ind i din sag som partsrepræsentant.

Før jeg kan rådgive dig eller på anden vis bistå dig i din sag, så skal jeg have adgang til dine sagsakter. Du skal derfor anmode om fuld aktindsigt hos din sagsbehandler. Kommunen har syv hverdage til at behandle din anmodning. Kommunen skal komme med en begrundelse, såfremt den ikke kan nå fristen på syv hverdage.

Når du har modtaget dine sagsakter, anbefaler jeg, at du læser dine sagsakter igennem først, og gennemgår dem for fejl og evt. mangler (refereret forkert og mangelfuldt eller der mangler dokumenter). Lav en liste hvor du noterer fejl med henvisning til sidenummer og dato.

Herefter sender du dine sagsakter til mig på sikker mail. Du opretter en gratis protonmail via link fra min hjemmeside  www.mariannestein.dk/kontakt under samtykkeerklæring. Og sender den til min protonmail – Mariannestein@protonmail.com

Når jeg har modtaget dine sagsakter, vurderer jeg hvor meget tid, jeg skal bruge på at læse/gennemgå din sag. Du skal forvente mellem 1-2 timer – dvs. mellem 1000-2000 kr. (priser 2021)

Bemærk: Jeg rådgiver alene ud fra dine sagsakter, lægedokumenter og hvad du juridisk og retssikkerhedsmæssigt er berettiget til– og ikke ud fra økonomisk spekulation, herunder forsikrings-/pensionsudbetalinger, eller om det bedst kan betale sig for dig at få et fleksjob frem for en førtidspension pga. ægtefælleindkomst.  

 

Formøde

Når jeg har gennemgået dine sagsakter, anbefaler jeg et formøde, hvor vi gennemgår din sag og dine muligheder og lægger en plan for hvad næste skridt skal være i din sag.

Der er afsat halvanden time til et formøde. Et formøde koster 2000,00 kr. (2021-priser)

Praktiske information om formødet:

  • Da jeg ikke har ventelokale, må du vente i din bil eller gå en lille tur, såfremt du kommer før aftalte tid.
  • Jeg anbefaler, at du kun ledsages af max én person.
  • Jeg anbefaler, at du ikke medtager små børn, da det er vigtigt, at vi har ro til at fokusere på dig og din sag.

 

Rådgivning kun ved konsultation

Alt rådgivning og vejledning skal foregå ved en konsultation enten ved personligt fremmøde, Skype/Teams eller telefonisk efter aftale. Jeg rådgiver derfor hverken over mail eller sms.

 

Tillid

Vores samarbejde er en tillidssag. Tillid er et bærende element for vores samarbejde, når jeg skal bistå dig. Jeg kan på ingen måde indgå et samarbejde, hvis ikke du har tillid til mig. Det er derfor vigtigt for mig at sige, at jeg ALTID vil være på din side, hvis du vælger mig til at bistå dig. Jeg vil betragte din sag – som min sag!

Det betyder også, at jeg vil sige det, der er nødvendigt at sige, hvis jeg kan se, at du gør noget, der er uhensigtsmæssigt, og som kan eller vil skade din sag. Og det betyder også, at jeg kan opsige vores samarbejde, hvis du vælger at gå helt modsat af min rådgivning, og det jeg står for.

Jeg vægter tillid meget højt, derfor håber jeg også, at du vil komme til mig, såfremt du har brug for, at vi gør noget anderledes i samarbejdet, eller hvis du har spørgsmål til mit arbejde.

 

Bisidder/privat socialrådgiver

Som før nævnt indtræder jeg ikke i din sag som partsrepræsentant. Jeg indtræder alene som privat socialrådgiver og bisidder. Du er part i din sag og må give mig taleret/beføjelser til at jeg må tale din sag, når vi har møder på jobcentret.

Bemærk: Jeg indtræder ikke i sager, hvor jeg ikke har taleret.

 

Rehabiliteringsmøde

Har du et ønske om, at jeg skal bistå dig til et rehabiliteringsmøde, så kan jeg kun repræsentere dig, såfremt jeg har haft kendskab til din sag. Det vil sige, at jeg skal have haft adgang til fuld aktindsigt; at jeg har været med inde over rehabiliteringsplanens forberedende del og evt. funktionsevnebeskrivelse samt lægeattester.  

Såfremt jeg ikke mener, at din sag er stærk nok ift. det ønskede resultat, forbeholder jeg mig retten til at afstå at repræsentere dig til rehabiliteringsmødet.

 

Ved brug af navnet Marianne Stein

Sender du mails, klager eller anden korrespondance til rådgiver eller forvaltning, så må du ikke henvise til mig, og til noget jeg skulle have sagt/rådgivet om – uden at jeg har gennemlæst og godkendt det. Du må heller ikke sætte mit navn på mails som cc til forvaltningen eller andre uden forudgående aftale.

Bemærk: cc-mails vil blive faktureret.

 

Optagelse af samtaler.

Du er velkommen til at optage vores samtaler, men optagelser/lydfilen må ikke offentliggøres eller på anden vis tages ud af kontekst. Min rådgivning er alene baseret på dine journaloplysninger, og må derfor ikke bruges af andre – selvom sagen måske minder om din.

Ønsker du at optage samtalen i jobcentret gælder samme regler – du må ikke dele lydfilen offentligt eller på anden vis bruge den ud af kontekst.

 

Skriftligt arbejde/ klagesager

Indgår vi en aftale om, at jeg på dine vegne skal klage over sagsbehandlingen til din kommune, så skal jeg have en fuldmagt fra dig til, at jeg må skrive og handle på dine vegne i den verserende sag. Jeg indtræder i denne sammenhæng fortsat ikke som partsrepræsentant.

Klager udarbejdet af mig må, som ovenstående vedrørende lydfiler, ikke offentliggøres eller på anden vis bruges i en andens sag – selvom sagerne kan minde om hinanden. Klagen er udarbejdet alene ud fra dine journaloplysninger.

Bemærk: Jeg kan aldrig udstede garantier for at min rådgivning eller skriftligt arbejde udarbejdet af mig kan føre til et andet og ønsket resultat.

 

Fakturering

Når det kommer til fakturering, lægger jeg stor vægt på gennemsigtighed, så du ikke får kedelige overraskelser i form af dyre regninger. Derfor er det vigtigt, at du er klar over følgende: Jeg fakturer alt arbejde såsom kontakt via mail, telefon og sms og naturligvis vores aftalte møder. Priserne fremgår på min hjemmeside, www.mariannestein.dk/priser

 

Eksempel: Mails og evt. sms-kontakt vil blive faktureret med 250 kr. (priser 2021) for hvert påbegyndt kvarter. Det betyder at en mail, som du sender, og jeg skal læse og kommentere på vil koste minimum 250 kr. Har vi en løbende kontakt over mail, eller sender du mig dokumenter over mail, bestræber jeg mig på at fakturere dig, når du rammer en times tidsforbrug – dvs. 1000,00 kr.

Bemærk:

  • Konsultation eller møder på jobcentret betales altid forud.
  • Din forudbetaling er din bekræftelse på, at vi har en aftale på det givet tidspunkt – og at du også har godkendt prisen.
  • Jeg benytter mig ikke af afdragsordninger. Fakturering sker med det samme og ikke som en opgørelse ved slutningen af måneden.
  • Det kan, ved flere mailudvekslinger over en kort periode, ske at beløbet overskrides. Du vil dog blive faktureret så hurtigt, som det er muligt derefter, men det betyder, at din faktura KAN blive over 1000 kr.
 

Afbud

Du har mulighed for at aflyse senest 24 timer før aftalte tid og få dine penge retur. Aflyses mødet senere end 24 timer før aftalte møde, går dine penge desværre tabt.

 

Klage over Marianne Steins behandling af din sag eller fakturering.

Som jeg nævner under tillid, så er vores samarbejde en tillidssag. Jeg kan ikke indgå et samarbejde, såfremt der ikke er tillid til mit virke. Har du spørgsmål til mit arbejde eller fakturering, er det mit ønske, at du vil kontakte mig, så vi forhåbentlig kan løse eventuelle misforståelser på en fornuftig og konstruktiv måde.

Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med dig.

Med venlig hilsen

Marianne Stein

Privatpraktiserende socialrådgiver

Shopping Cart
Scroll til toppen
error: Alert: Indholdet er beskyttet !!